Chimkudo Food Photography
Scroll down or Swipe to Discover
Filters
SAPA JADE HILL

SAPA JADE HILL

Dự án chụp seasonal menu cho Sa

MASU JAPANESE

MASU JAPANESE

Dự án chụp seasonal menu cho nh

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2021

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2021

Được giao nhiệm vụ truyền

MOONCAKE MINIMATURE

MOONCAKE MINIMATURE

Dự án cá nhân theo concept mini

VIETNAM AIRLINES MENU

VIETNAM AIRLINES MENU

Dự án shooting seasonal menu cho

RƯỢU MƠ HARUKA

RƯỢU MƠ HARUKA

Loạt ảnh chụp showcase launchi

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2020

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2020

Bộ ảnh food art cho Thu Hương

CHUSA RESTAURANT

CHUSA RESTAURANT

Dự án chụp seasonal menu cho nh

TẾT 2020

TẾT 2020

Bộ ảnh food art phô diễn vẻ

Panasonic Cooking

Panasonic Cooking

Bộ ảnh chụp minh họa món ă

X-MAS OF INGREDIENTS

X-MAS OF INGREDIENTS

Food artworks với vẻ đẹp củ

CAFE ĐƯỜNG PHỐ

CAFE ĐƯỜNG PHỐ

Dự án sáng tạo tôn vinh nét

MAIAN BAKERS MOONCAKE 2020

MAIAN BAKERS MOONCAKE 2020

Bộ ảnh Bánh Trung Thu theo conc

OCTOPUS KING

OCTOPUS KING

Dự án chụp menu cho nhà hàng

THB MOONCAKE 2019

THB MOONCAKE 2019

Mùa trăng 2019 nay Maian Bakers ch

CHOPS RESTAURANT

CHOPS RESTAURANT

Bộ ảnh chụp menu cho nhà hàn