Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp
Scroll down or Swipe to Discover
Filters
MINGMO RESTAURANT – FOOD MENU

MINGMO RESTAURANT – FOOD MENU

Dự án chụp ảnh food menu cho

SWEETIES – FOOD ART

SWEETIES – FOOD ART

Dự án cá nhân chụp các món

TH TRUE MILK – FOOD LIFESTYLE

TH TRUE MILK – FOOD LIFESTYLE

Dự án đào tạo cho tập đoà

RƯỢU SOJU HIM – DRINK PRODUCT

RƯỢU SOJU HIM – DRINK PRODUCT

Dự án chụp ảnh minh hoạ cho

SAPA JADE HILL – FOOD MENU

SAPA JADE HILL – FOOD MENU

Dự án chụp seasonal menu cho Sa

MASU JAPANESE

MASU JAPANESE

Dự án chụp seasonal menu cho nh

TOQUE BLANCHE – TINH HOA ẨM THỰC PHÁP

TOQUE BLANCHE – TINH HOA ẨM THỰC PHÁP

Dự án triển lãm tinh hoa ẩm

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2021

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2021

Được giao nhiệm vụ truyền

MOONCAKE MINIMATURE

MOONCAKE MINIMATURE

Dự án cá nhân theo concept mini

VIETNAM AIRLINES MENU

VIETNAM AIRLINES MENU

Dự án shooting seasonal menu cho

RƯỢU MƠ HARUKA

RƯỢU MƠ HARUKA

Loạt ảnh chụp showcase launchi

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2020

THU HUONG BAKERY MOONCAKE 2020

Bộ ảnh food art cho Thu Hương

CHUSA RESTAURANT

CHUSA RESTAURANT

Dự án chụp seasonal menu cho nh

TẾT 2020

TẾT 2020

Bộ ảnh food art phô diễn vẻ

Panasonic Cooking

Panasonic Cooking

Bộ ảnh chụp minh họa món ă

X-MAS OF INGREDIENTS

X-MAS OF INGREDIENTS

Food artworks với vẻ đẹp củ

CAFE ĐƯỜNG PHỐ

CAFE ĐƯỜNG PHỐ

Dự án sáng tạo tôn vinh nét

MAIAN BAKERS MOONCAKE 2020

MAIAN BAKERS MOONCAKE 2020

Bộ ảnh Bánh Trung Thu theo conc

OCTOPUS KING

OCTOPUS KING

Dự án chụp menu cho nhà hàng