Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

RƯỢU MƠ HARUKA

Loạt ảnh chụp showcase launching cho rượu mơ Haruka.