Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

VIETNAMESE LIQUOR

Dự án chụp đồ uống có cồn từ các nhãn hàng rượu của Việt Nam nhằm minh họa công năng sử dụng cũng như quảng bá cho các sản phẩm Made In Vietnam.