Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

VIETNAM AIRLINES - SUBSTANTIAL MEAL

Dự án chụp quảng bá cho chiến dịch bữa ăn bền vững của Vietnam Airline.