Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

TH SUMMER - LIFESTYLE PHOTOGRAPHY

Dự án life-style concept tập trung cho các sản phẩm kích cầu mùa hè của TH True Milk.