Chimkudo Food Photography

STILL-LIFE

Album ảnh nghệ thuật tĩnh vật mang cảm hứng từ mỹ thuật. Mỗi bức ảnh được nhìn như một bức tranh, mang nhiều giá trị văn hóa và cảm xúc.