Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

TH TRUE MILK

Dự án đào tạo cho tập đoàn TH True Milk với các ảnh life-style thể hiện các sản phẩm của TH trong cuộc sống thường nhật.