Chimkudo Food Photography

CHUSA RESTAURANT

Dự án chụp seasonal menu cho nhà hàng Chusa – Ấu Triệu.