Chimkudo chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp

Thông tin liên lạc

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc fanpage.

Hanoi-based

Chúng tôi đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn mỗi tháng

01.
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng: